Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ateitininkų įžodžio šventė

Informacija

Lapkričio 26 d. Šv. Dvasios bažnyčioje mūsų gimnazijos Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai davė vyresniojo moksleivio (MAS) įžodį. Kryžiaus ir vėliavos akivaizdoje Karina Areškevičiūtė ir Ugnė Virvičiūtė prisiekė uoliai eiti ateitininko pareigas.
Sveikiname gimnazistes tapus ateitininkėmis, linkime Dievo palaimos ir būti pavyzdžiu kitiems.

Ateitininkų kuopos globėja,
tikybos mokytoja V. Petrulienė

ateit 2017

Ateitininkai mini Vėlines

Informacija

Byrantys medžių lapai, trumpėjančios dienos skatina dažniau ir giliau apmąstyti būties šiame pasaulyje prasmę. Artėjant Vėlinėms, spalio 25 dienos popietę, Romainių kapinėsee vyko tradicinis Kauno krašto ateitininkų JAS ir MAS Vėlinių minėjimas. Renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai, kurie pagerbė iškiliausius Lietuvos visuomenės veikėjus: religijotyrininką Gintarą Beresnevičių, lietuvių disidentą Romą Kalantą, archeologą Karolį Meką, karininką Antaną Kučingį, tarpukario lietuvos žemės ūkio mininstrą Juozą Skaisgirį, kalbininką Napalį Grygą, dailininką Stasį Ušinską, skulptorių Bernardą Bučą. 

Prie kiekvieno aplankyto kapo ateitininkai pasakojo išėjusiųjų į amžinybę gyvenimo istorijas ir jų nuopelnus šalies labui. Kapus jaunimas papuošė gėlėmis, uždegė atminimo žvakutes ir bendra malda pagerbė mirusiuosius.

Ateitininkų kuopos globėja, tikybos mokytoja V. Petrulienė

velines1 

velines2

Gimnazijos atstovai Šiluvos atlaiduose

Informacija

Rugsėjo 7–15 dienomis Šiluvoje švenčiami didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai - Šilinės. Pirmojoje atlaidų dienoje rugsėjo 7 d., skirtoje katalikiškų mokyklų ir kitų bendruomenų maldai už Prisikėlusio Kristaus liudijimą jų veikloje, dalyvavo mūsų gimnazijos mišrus choras ir "Vyturio" bendruomenės atstovai - mokytojai, mokiniai, administracija.

Kartu su Lietuvos katalikiškų mokyklų jaunimu grupė mūsų mokinių, vedami gimnazijos kapeliono kun. Ž. Zinkevičiaus, piligriminiame žygyje į Šiluvą nuėjo apie 5 kilometrus. Gimnazijos mišrusis choras „Vyturys“, vadovaujamas mokytojos R. Burinskienės, giedojo šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikos aikštėje. Mūsų gimnazijos tikybos mokytojos kartu su kitais šalies mokinių grupių vadovais kūrybinėse dirbtuvėse vedė užsiėmimus pagal mokinių amžiaus grupes, pristatydamos Šv. Jono Bosko ir Šv. Dominyko Savijo asmenybes ir jų gyvenimus. Savo buvimu ir malda gimnazistus piligrimystėje lydėjo gimnazijos direktorė A.Bancevičienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui V. Belevičiūtė, socialinė pedagogė I.Čiapaitė bei keletas mokytojų.

Šis mūsų bendruomenės dalyvavimas piligrimystėje ir atlaiduose, bendra malda suvienijo visus „Vyturio“ gimnazijos narius.

Lai Švenčiausios Mergelės Marijos globa lydi „Vyturio“ gimnaziją per visus mokslo metus.

Tikybos mokytoja V. Petrulienė

siluva3 2017 

siluva1 2017 

siluva2 2017 

siluva5 2017 

siluva4 2017

Ateitininkai keliauja į Šiluvą

Informacija

Rugsėjo 9 d. „Vyturio“ gimnazijos ateitininkai (Jono Pauliaus II kuopa, MAS ), kartu su kitais Kauno krašto ateitininkų kuopų nariais, tradiciškai dalyvavo piligriminiame žygyje, skirtame pal. Teofiliaus Matulionio metams paminėti. Žygio metu piligrimus lydėjęs kun. Nerijus Pipiras padėjo atetininkams apmąstyti Kryžiaus Kelio stotis bei pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimą, kartu meldėsi ir dalinosi tikėjimo patirtimi. Ši tikėjimo kelionė, pareikalavusi nemažai fizinės ištvermės (žygiavome apie 16 km), padėjo jaunimui atnaujinti asmeninį santykį su Dievu ir sustiprinti tarpusavio bendrystę.

Ateititninkų kuopos globėja, tikybos mokytoja V. Petrulienė

Norėdami peržiūrėti nuotraukų albumą, spauskite žemiau esantį paveikslėlį.

Ateitininkai Šiluvoje 2017

Konkursas "Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai 2017"

Informacija

"Vyturio" gimnazistai, 7d klasės mokiniai, dalyvavo respublikiniame konkurse "Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai 2017" ir tapo konkurso finalininkais. Mokiniai analizavo pasirinktas Biblijos ištraukas ir atskleisdami problematiką bei pagrindinę šventraščio mintį, kūrė fotografines kompozicijas.
Mokiniai buvo pakviesti dalyvauti Vilniuje vykusiame baigiamajame finaliniame renginyje. Nacionaliniame dramos teatre konkurso finalininkai apdovanoti padėkomis, specialiais prizais bei žiūrėjo spektaklį „Atžalynas“.

Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė

biblija 2017 

biblija1 2017

Respublikinis vaikų ir jaunimo sakralinio giedojimo festivalis

Informacija

Balandžio 22 d. Kaune, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijoje, Šv. Mišiomis prasidėjo respublikinis sakralinio giedojimo festivalis Giesmių Giesmelė 2017 "Jo vardą aukštinkim giesmėj". Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, festivalio dalyviai Šv. Mišiose garbino Viešpatį giesmėmis.

Festivalyje dalyvavo 450 giesmininkų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Sakralinio giedojimo festivalyje "Jo vardą aukštinkim giesmėj" dalyvavo ir "Vyturio" gimnazijos pradinukai – ketvirtos c klasės mokinių ansamblis "Vyturiukai".

Kunigas Dainius Lukonaitis džiaugėsi vaikais bei jaunimu, dėkojo jų vadovams ir tėveliams už rūpestį ir pasirengimą festivaliui.

Daugiau informacijos nuorodoje:
http://matulaicioparapija.lt

Muzikos mokytoja Skaidrė Žemaitienė,
pradinių klasių mokytoja Laimutė Kučinskienė

giesmele2017

Meldžiamės už katalikiškų mokyklų bendruomenę

Informacija

Balandžio 21 dienos rytą į Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčią susirinkę  "Vyturio" gimnazijos mokiniai, mokytojai, Jėzuitų gimnazijos atstovai ir kiti Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacijos nariai meldėsi už katalikiškų mokyklų bendruomenę.

Po Šv. Mišių Kauno "Vyturio" gimnazijoje įvyko Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacijos ataskaitinė konferencija. 

Konferencijoje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiasis specialistas Petras Navickas, atstovai iš septyniolikos Lietuvos katalikiško ugdymo įstaigų. Vyturiečiai pristatė gimnazijos veiklos patirtį apie muzikos ir vertybinio ugdymo įtaką asmenybės ūgčiai, naujausius gimnazistų savanorystės projektus. Svečiai susipažino su Kauno "Vyturio" gimnazijos ugdymo aplinkomis.

misios2017-04-21

Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacijos ataskaitinė konferencija

Informacija

Balandžio 21 d.  Kauno „Vyturio“ gimnazijoje  vyks Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacijos ataskaitinė konferencija "Saviraiškus mokinių ir mokytojų dalyvavimas gimnazijos gyvenime. Šiandieninė patirtis ir iššūkiai".

Susipažinkite su konferencijos programa (paspauskite paveikslėlį):

 

katal konfer2017

 

Ką gali mano rankos?

Informacija

Socialinių mokslų savaitės metu pradinių klasių mokiniai diskutavo apie Gavėnios laiką, svarstė savo elgesį ir ydas, kurių galėtų atsisakyti. Mažieji tikybos pamokose lipdė, karpė, piešė kasdienius gerus darbus, kuriuos galėtų atlikti Gavėnios metu.

Tikybos mokytoja Vida Daugirdienė

rankos2 rankos1 rankos4

Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai švenčia Kovo 11 – ąją

Informacija

Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai jau nuo praėjusios savaitės vidurio pradėjo minėti Kovo 11-ąją. Kartu su kitais Kauno krašto kuopų ateitininkais, kuopos nariai dalyvavo tradicinėje ateitininkų organizuojamoje viktorinoje „Pažink Tėvynę“, kurioje puikiai atskleidė savo istorines žinias apie Lietuvą:

JAS I vieta (1-2kl.), JAS -II vieta (5-8)kl., MAS II vieta (9-12kl).

SVEIKINAME!

Tęsdami valstybinės šventės minėjimą, Kovo 11- ąją, ateitininkai dalyvavo Eucharistijos šventime bei ateitininkų rūmuose dalyvavo iškilmingame šventiniame paminėjime. Liaudies šokiais džiugino vienas kito draugiją, klausėsi ilgamečio Kauno krašto ateitininkų pirmininko V. Malinausko paskaitos apie iššūkius laisvei bei Kauno krašto ateitininkų valdybos MAS atstovo įspūdžių, apie organizuotą akciją „Ateitis Ukrainai – ateitis Lietuvai“. Muzikiniais kūriniais renginį papuošė mūsų gimnazijos muzikos skyriaus atlikėjai Paulius Garšanovas (mokytojas Lukas Katinas, akordeonas), Miglė Teresaitė (mokytojas Sigutė Garšanovė, fortepijonas) bei ateitininkas Paulius Dubauskas (akordeonas).

Dėkojame aktyviems Jono Pauliaus II kuopos ateitininkams.

Jono Pauliaus II kuopos globėja, tikybos mokytoja V.Petrulienė

ateitin2017

Boskadienis 2017

Informacija

Sausio 31 d. - netradicinio ugdymo diena "Boskadienis 2017".

Susipažinkite su numatytomis veiklomis >>

 

Gimnazistai Šiluvoje

Informacija

Dievo Motina, Švč. Mergelė Marija, kaip ir kiekvienais metais, bendrai maldai švenčiant ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų sukvietė Lietuvos tikinčiuosius atvykti į Šiluvą. Tradiciniuose Šiluvos atlaiduose 2016-09-09 „Vyturio“ gimnazistai aktyviai dalyvavo jaunimo dienai skirtose iškilmėse.

Dalis gimnazijos bendruomenės mokytojų ir mokinių į Šiluvą vyko autobusu ir dalyvavo jaunimui skirtoje programoje, kurią vainikvo Šv. Mišios. Kiti gimnazistai vyko melstis ir pagerbti Dievo Motiną kartu su Kauno krašto ateitininkų kuopomis. Ištvermingiausi jaunuoliai išbandė save 15 km žygyje, kurį lydėjo malda, išpažinčių klausymas ir bendrystės dvasia.
Kiekvienas ieškome savo kelio pas Viešpatį, nes Jis ir yra tikrasis „..kelias, tiesa ir gyvenimas.“ (Jn 14,6)

Malda pradėję naujuosius mokslo metus galime drąsiai sakyti:
„Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina.“ (Fil 4, 13)

Tikybos mokytoja, ateitininkų kuopos globėja V. Petrulienė

siluva2016-09-09 

Ateititininkų popietė gimnazijoje

Informacija

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“
Mt 11, 28

Gimnazijoje vyko tradicinė Gavėnios laiko susikaupimo popietė, kurioje dalyvavo Kauno krašto ateitininkai. Renginį organizavo mūsų gimnazijos Jono Pauliaus II kuopa. Su ateitininkais skirtingose amžiaus grupėse dirbo Kauno Arkivyskupijos jaunimo centro vadovai bei ateitininkų dvasios tėvas kun. D. Vasiliauskas. Tikybos mokytoja, sesuo S. L.Grybaitė (FMA) su kuopų globėjomis kalbėjosi apie nuodėmę ir jos pasėkmes. Po darbo grupėse ateitininkai buvo kviečiami priimti susitaikymo sakramentą ir kartu šventė Eucharistiją.

Tikybos mokytoja, Jono Pauliaus II ateitininkų kuopos globėja Virginija Petrulienė

Ateitininkų popietė, 2016

Projektas "Šv. Kazimieras laimina bendruomenes"

Informacija

Kovo 4 d.  mūsų gimnazijos mokinės Ugnė Frejutė, 8c kl., Miglė Kurelaitytė, 8c kl. ir Gabija Milevičiūtė, IIb kl.  (mokytojos Jurgita Stravinskienė, Vitalija Paulaitienė) dalyvavo  miesto projekte „Šv. Kazimieras -  Lietuvos jaunimo globėjas", vykusiame Kauno Prisikėlimo bazilikoje. Šiais metais akcijos - projekto tema  "Šv. Kazimieras laimina bendruomenes". Renginio metu merginos sukūrė puikų darbą, skirtą mūsų gimnazijos bendruomenei.

Dailės-technologijų MG pirmininkė J. Stravinskienė

kazimieras2 2016

kazimieras1 2016

Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos (NKMA) konferencija Birštone

Informacija

2016 m. sausio 7-9 dienomis Birštone įvyko kasmetinė Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos (NKMA) konferencija. Šių metų konferencijos tema - "Iššūkiai katalikiškai mokyklai. Katalikiškos mokyklos auditas".

Tris dienas trukusioje konferencijoje dalyvavo vysk. Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas ordinaras, LVK Švietimo komisijos pirmininkas, vysk. Kęstutis Kėvalas, Kauno Arkivyskupijos augziljaras, arkivyskupo generalvikaras, mokyklų kapelionai, direktoriai ir jų pavaduotojai, tikybos mokytojai, svečiai. Susirinkę ugdytojai ir sielovadininkai klausė pranešimus, dalyvavo diskusijose, dirbo darbo grupėse, dalinosi katalikiškų vertybių ugdymo patirtimi, svarstė katalikiškų mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo modelį.

Dalyviai išklausė pranešimą "Religinės situacijos Europoje suvokimas pabėgėlių iššūkio kontekste", kurį skaitė dr. Bernaras Ivanovas, VDU Politikos katedros dėstytojas. Doc. dr. Benas Ulevičius, Katalikų teologijos fakulteto dekanas, kalbėjo apie žmones ir tiltus bei mokytojo pašaukimą. Politikos mokslų daktaras Žygimantas Pavilionis, buvęs Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai, skaitė pranešimą "Žmogaus orumas - neįsisamonintas Lietuvos metapolitikos principas", atsakė į klausimus.

Konferencijoje Birštone dalyvavo nemaža mūsų gimnazijos komanda. Direktorė Aleksandra Bancevičienė, tikybos mokytojos Virginija Petrulienė ir sesė salezietė Liucija Grybaitė FMA, pavaduotojos ugdymui Jurga Burneikienė ir Violeta Belevičiūtė, anglų kalbos mokytojos Daiva Visockienė ir Vaida Paulauskienė, muzikos mokytoja Nijolė Franckevičienė, informacinių technologijų mokytojos Dalė Uždravienė ir Sandra Paštuolytė pristatė “Vyturio” gimnazijos veiklos pasiekimus ir salezietiškojo ugdymo paradigmą. Sesė salezietė Liucija Grybaitė FMA vadovavovo diskusijai apie tikybos mokymo ir vertybių ugdymo iššūkius. Direktorės pavaduotoja ugdymui Ina Petkevičienė ir informacinių technologijų mokytoja Jolanta Leonavičienė aktyviai dirbo kuriant bendrą katalikiškos mokyklos įsivertinimo modelį.

Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija jungia katalikiškas ir katalikiškos krypties ugdymo įstaigas iš 10 Lietuvos miestų. Asociacijos įkūrimo pradžia - 1991 metai, kai nepriklausomoje Lietuvoje besisteigiančios katalikiškos mokyklos ėmė burtis į Katalikiškųjų mokyklų draugiją. Steigiamoji Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos konferencija įvyko Kaune (Pažaislyje) 1995 metais. Šiuo metu NKMA priklauso 1561 pedagogas, 17385 mokiniai, 25 gimnazijos, pagrindinės mokyklos, progimnazijos, pradinės mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Mūsų gimnazija šiai asociacijai priklauso nuo 2011 metų.

Mokyklos direktorė Aleksandra Bancevičienė,
informacinių technologijų mokytoja Jolanta Leonavičienė

Katalikiškų mokyklų konferencija, 2016

 

Tradicinė Kauno krašto ateitininkų įžodžio šventė

Informacija

Šį sekmadienį, lapkričio 22 d., Šv. Dvasios bažnyčioje ateitininko įžodį davė daugiau nei 30 Kauno krašto ateitininkų. Mūsų gimnazijos mokiniai, Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai atnaujino įžodį. Paulius Dubauskas tapo ateitininku moksleiviu, Kamilė Magylaitė tapo ateitininke moksleive, o buvusi mūsų mokyklos mokinė Miglė Valuckaitė davė studento ateitininko įžodį. Šv. Mišias aukojo Kauno krašto ateitininkų dvasios tėvas D. Vasiliauskas. Po iškilmingos įžodžio priesaikos, ateitininkų globėjai sveikino savo auklėtinius ir visi linksminosi liaudiškoje vakaronėje.

Sveikiname mūsų gimnazijos ateitininkus Paulių, Kamilę ir Miglę. Linkime gyventi Kristumi ir būti pavyzdžiu bei šviesuliais savo gimnazijos bendruomenei!

Jono Pauliaus II kuopos globėja, tikybos mokytoja V. Petrulienė

Ateitininkų šventė

Bendruomenių diena Šiluvoje

Informacija

Kauno „Vyturio“ gimnazijos gimnazistai rugsėjo 10 dieną vyko į Šiluvos atlaidus – Bendruomenių dieną. Dalyvaudami Šv. Mišiose meldėmės už gimnazijos bendruomenę ir savas intencijas. Arkivyskupas L. Virbalas SJ ragino visus prisidėti prie savo bendruomenės kūrimo kad ir mažais, tačiau mums visiems svarbiais darbais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė

siluva2015

Gražiausios kunigo Jono Bosko mintys

Informacija

Mano auklėjamoji sistema remiasi protu, religija ir meilingumu. (MB XVII, 193)

Visada galvokite apie tai, ką apie jus pasakys Viešpats, bet ne apie tai, ką gera ar bloga pasakys apie jus žmonės. (MB XVIII, 329).

Daugiau šventojo kunigo Jono Bosko minčių skaitykite leidinyje "Gražiausios kunigo Jono Bosko mintys".

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.