Programos "Ateities inžinerija" projektų peržiūra

Informacija

Vasario 2 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko mokinių, „Ateities inžinerijos“ (AI) nuotolinio ugdymo platformos dalyvių, kuriamų projektinių darbų peržiūra. Mūsų gimnazija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su VGTU ir vykdo AI modulio "Android mobiliųjų įrenginių programavimas" veiklas. 

Neformaliojo vaikų švietimo programoje "Ateities inžinerija" dalyvaujančių mokyklų mokinių sukurtų projektų tarpiniame pristatyme "Vyturio" gimnazijai atstovavo Ib klasės mokinys Titas Petrauskas. Jis sėkmingai pristatė mobiliosios programėlės "Kelionų paieška" idėją ir pradinį aplikacijos variantą.
Dabar laukia kitas etapas projekto etapas - tobulinti aplikaciją, užbaigti viską iki gegužės ir darbą pristatyti vertinimo komisijai.

Informacinių technologijų mokytoja Jolanta Leonavičienė

vgtu 20180202

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.