Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ugdymas muzikos skyriuje

Informacija

Muzikos skyriaus mokytojų sąrašas 2017 PDF

Muzikos skyriaus ugdymo planas 2017-2018 m.m. PDF

Muzikos skyriaus veikla

Informacija

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-292 „Dėl leidimo Kauno „Vyturio“ vidurinei mokyklai vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas“ mokyklai leista vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas, įsteigtas Instrumentinis (nuo 2009 m. vasario 5 d. – Muzikos) skyrius (toliau – skyrius), kurio buveinė adresu Taikos pr. 51, LT-50428, Kaunas. Mokymas skyriuje vyksta lietuvių kalba, mokymo forma – dieninė, vykdomos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programos, mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Muzikos skyriaus ugdymo turinį reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2002-05-30 įsakymu Nr. 986 patvirtinti "Muzikos mokyklų programiniai reikalavimai".

Skaityti daugiau...

Muzikos skyriaus istorija

Informacija

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-292 „Dėl leidimo Kauno „Vyturio“ vidurinei mokyklai vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas“ mokyklai leista vykdyti formaliąsias muzikinio ugdymo programas, įsteigtas Instrumentinis (nuo 2009 m. vasario 5 d. – Muzikos) skyrius.

Skaityti daugiau...

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.