Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Pedagogų posėdžiai

Informacija

Pedagogų posėdžio, vykusio 2017-08-30, pranešimų medžiaga:

1. Direktorės A.Bancevičienės pranešimas "Ugdymo Kauno "Vyturio" gimnazijoje lūkesčiai ir galimybės".

2. Pranešimas "Mokymosi pasiekimų kokybės siekis: kryptys ir priemonės 2017-2018 m.m.", parengė direktorės pavaduotoja ugdymui I.Petkevičienė.

3. Direktorės pavaduotojos ugdymui J.Burneikienės ir psichologės R.Juknienės pranešimas "Vaiko gerovės komisijos veikla teikiant pagalbą mokiniams, tėvams ir mokytojams".

Vaiko gerovės komisijos veikla teikiant pagalbą mokiniams, tėvams ir mokytojams 

Ugdymo turinio planavimas 2017

Informacija

2017-2018 m.m. ir 2018-2019 m.m. pradinio ugdymo programos BUP (patvirtintas ŠMM ministro 2017-06-02 įsak. nr. V-446)

2017-2018 m.m. ir 2018-2019 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų BUP (patvirtinti ŠMM ministro 2017-06-02 įsak. nr. V-442)

Planavimo dokumentai mokytojams:

 

Netradicinio ugdymo dienos 2017-2018 m.m. (spauskite paveikslėlį žemiau):

netrad dienos2017

 

 

 

 

IKT įrankiai pamokoms ir kūrybai

Informacija

Išmaniųjų technologijų taikymas mokymui ir mokymuisi iš mokytojų pareikalauja daug laiko ieškant tinkamų IKT įrankių pamokoms.  Skaitmeninė kompetencija minima kaip vienas svarbiausių XXI amžiaus gebėjimų. Šie gebėjimai susiję su kūrybiškumu ir atvirumu inovacijoms, atsakomybe ir produktyvumu, bendravimu ir bendradarbiavimu, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, metapažinimo įgūdžiais. Straipsnis "Skaitmeninė kompetencija ir skaitmeniniai žaidimai ugdymo procese" apie praktinį XXI amžiaus gebėjimų ugdymo pamokose pavyzdį Nidos vidurinėje mokykloje.

21st class Paveikslėlyje pateiktoje schemoje pavaizduotos pamokos priemonės, kurios padės ugdant 21-ojo amžiaus mokymosi įgūdžius (spauskite paveikslėlį).

Leidinys "Skaitmeninių priemonių katalogas"

Rekomenduoju skaitmeninių mokymo priemonių ir metodinių patarimų rinkinį, kuriame įvairių dalykų mokytojai ras naudingų nuorodų lietuvių kalba. Kataloge šaltiniai sugrupuoti pagal mokomuosius dalykus ir pateikiami įvairiu formatu (nuo pdf. iki interaktyvių mokymo (si) objektų). Šios kompiuterinės mokymo priemonės sukurtos įgyvendinant įvairius projektus, patalpintos įvairiose svetainėse.
Metodinius patarimus, skirtus konkrečiam dalykui, rasite prie dalyko, o paskutiniame skyriuje yra metodiniai patarimai bendrosioms kompetencijoms ar integruotiems dalykams ugdyti. 

Pasinaudokite kitų mokytojų sukauptais resursais, išbandykite patys ir rekomenduokite savo kolegoms bei mokiniams.  Žemiau siūlomi įrankiai tinka kompiuteriams ir išmaniesiems įrenginiams.


Mokymo resursų albumai

Interactive Teaching Resources

Albume "Interactive Teaching Resources" inovatyvūs mokytojai iš viso pasaulio dalinasi savo mėgstamais interaktyviais IKT įrankiais ir ištekliais pamokoms. Jūs galite ne tik juos išbandyti, bet ir įkelti savo įrankius, kuriuos naudojate patys bei rekomenduojate kolegoms.

Adresų saugykla Diigo

Adresų žymėjimo svetainėje Diigo.com galite susikurti savo mėgstamiausių įrankių adresų sąrašus, jais dalintis su kolegomis. Arba pasinaudokite sąrašais, kuriuos rekomenduoju mūsų gimnazijos mokytojams:

Kūrybiškų klasių laboratorija

Svetainėje "Kūrybiškų klasių laboratorija" dalijamasi pedagoginės praktikos naudojant planšetinius kompiuterius pavyzdžiais.

Bendradarbiavimo priemonės mokiniams ir mokytojams

Pristatoma 20 bendradarbiavimo įrankių, kurių nereikia parsisiųsti į savo kompiuterį. Šią kolekciją sukūrė Kelly Walsh iš Emerging Ed Tech

Svetainė iKLasė.lt - išmaniosios technologijos šiuolaikinėms pamokoms

Šioje svetainėje iKlasė.lt rasite daug idėjų, projektų aprašymų ir įrankių darbui su Apple išmaniosiomis technologijomis. Rekomenduojami įrankiai puikiai veikia stacionariuose kompiuteriuose, tačiau dirbant su Samsung planšetiniais kompiuteriais visada galima kūrybiškai pritaikyti kolegų patirtį.


 Mokomieji žaidimai pamokose

Šie įrankiai padės mokytojui sukurti testus, dėliones, aktyvias korteles mokymui ir apklausoms taip įtraukiant vaikus į jiems priimtiną žaidimo formą. Galite pasinaudoti kitų mokytojų jau sukurtomis priemonėmis.

Jigsaw Planet

Mėgstate dėlioti puzle? Galite užsiregistruoti ir sukurti savo dėlionę arba dėlioti kitų sukurtas Jigsawplanet.com internete nemokamai. Priemonė tinkama vaizduotei, atminčiai lavinti.

LearningApps.org

Internetinė platforma LearningApps.org skirta kurti įvairius mokymo ir mokymosi objektus - kryžiažodžius, internaktyvias užduotis, dėliones ir pan. Mokytojas gali tiek registruoti mokinius į savo sukurtas klases, tiek leisti mokiniams dirbti individualiai. 

 Interneto platformos video žaidimams kurti

Rekomenduojamos priemonės padės įgyti pradinių programavimo  įgūdžių ir pagelbės mokytojams ugdant mokinių  21-ojo amžiaus mokymosi įgūdžius. Priemonės paskelbtos tinklaraštyje "Educational Technology and Mobile Learning":

  1. GameSalad
  2. Gamestar Mechanic
  3. Pixel Press
  4. Scratch 

 

IT mokytoja ekspertė Jolanta Leonavičienė

Leidinys "Ugdymas(is) paradigmų kaitoje"

Informacija

Leidinyje "Ugdymas(is) paradigmų kaitoje" pristatomas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, Geros mokyklos koncepcija, atnaujinta Mokyklų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika ir jų įgyvendinimo gairės. Šie dokumentai yra bendri susitarimai, kuriuose tęsiama esminė bendrojo ugdymo nuostata, orientuota į ugdytinio asmenybės atsiskleidimą ir augimą.

Leidinį galima rasti ministerijos svetainėje adresu

 http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/Ugdymas%20paradigm%C5%B3%20kaitoje.pdf

Metodiniai patarimai ir rekomendacijos

Informacija

Mokinių mokymosi stiliai. Metodinės rekomendacijos, kaip dirbti su skirtingų poreikių mokiniais (lankstinukas)

Mokymo diferencijavimas pamokose. Metodiniai patarimai

Sėkminga pamoka. Santrauka.

Pamokos struktūros kokybė, 1 dalis (L. Šernienės webinaras)

Pamokos struktūros kokybė, 2 dalis (L. Šernienės webinaras)

Mokomasis filmas "Intelekto tipai ir IKT" (su liet. subtitrais, 10 min.)

Filme pristatomi 8 intelekto tipai ir aiškinama, kaip informacines technologijas pritaikyti pamokose atsižvelgiant į mokinių intelekto tipus.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.