Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Tvarkaraščiai

Informacija

Patvirtintas Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus 2017-08-31 d. įsakymu Nr. V-265

Pirmadienio pamokos

Antradienio pamokos

Trečiadienio pamokos

Ketvirtadienio pamokos

Penktadienio pamokos

 


 

  •  Neformalaus vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraščiai 2017-2018 m.m.

Patvirtinti gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d.  įsakymu Nr.V-168

NVŠ užsiėmimų tvarkaraštis pradinio ugdymo klasėms.PDF

NVŠ užsiėmimų tvarkaraštis pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasėms.PDF

 

  • Pagalbos mokiniui konsultacijų tvarkaraštis 2017-2018 m.m. 

 Pagalbos mokiniui konsultacijų tvarkaraštis 2017-2018 m.m. I pusmetis

 

 

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.