Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ugdymo organizavimas 2017-2018 m.m.

Informacija

Pamokų laikas

 1. 8.00 - 8.45 val.
 2. 8.55 - 9.40 val.
 3. 9.50 - 10.35 val.
 4. 10.55 - 11.40 val.
 5. 12.00 - 12.45 val.
 6. 12.55 - 13.40 val.
 7. 13.50 - 14.35 val.
 8. 14.45 - 15.30 val.

Mokslo metų trukmė

Mokslo metų ir ugdymo procesas pradedamas 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

KLASĖS  UGDYMO PROCESO PABAIGA  TRUKMĖ SAVAITĖMIS 
 1-4 kl.  2018-05-31  34
 5-8, I-III gimn. kl.  2018-06-15  36
 IV gimn. kl.  2018-05-25  33 

Ugdymo proceso skirstymas

 Gimnazijoje 1-4 kl., 5-8 kl. ir I-II gimn. klasėse ugdymo procesas skirstomas trimestrais (direktoriaus įsakymas 2017-06-26 nr. V-153).

 Trimestras   Prasideda   Baigiasi  Ugdymo dienos 
 1-4 kl.  5-8 kl. ir
I-II gimn. kl.
 I trimestras  2017-09-01   2017-11-30  2017-11-30  60 dienų
 II trimestras  2017-12-01  2018-03-09 2018-03-09  57 dienos
 III trimestras  2018-03-10  2018-05-31  53 dienos
 2018-06-15  64 dienos

 III-IV gimnazijos klasėse  - skirstomas pusmečiais.

 Pusmetis   Prasideda   Baigiasi   Ugdymo dienos
 III gimn. kl.   IV gimn. kl. 
 I pusmetis  2017-09-01   2018-01-31  2018-01-31   96 dienos
 II pusmetis  2018-02-01  2018-06-15  85 dienos
 2018-05-25  70 dienų

Atostogų laikas

 Rudens atostogos   2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
 Žiemos (Kalėdų) atostogos  2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. 
 Žiemos atostogos  2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
 Pavasario (Velykų) atostogos   2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.
 Vasaros atostogos 1-4 kl.  2018 m.  birželio 1 d. - rugpjūčio 31 d.
 Vasaros atostogos 5-8, I-III gimn. kl.   2018 m.  birželio 16 d. - rugpjūčio 31 d.

Adaptacinis laikotarpis

Mokiniams nustatomas adaptacinis laikotarpis:

 • rugsėjo mėnesį pradedantiesiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (5 kl.);
 • dvi pirmas mokymosi savaites naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams.

Adaptaciniu laikotarpiu:

 • mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami;
 • siekiant padėti mokiniams, į veiklą įtraukiami švietimo pagalbos specialistai.
   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.