Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

 • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
 • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
 • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Ugdymo organizavimas 2017-2018 m.m.

Informacija

Pamokų laikas

 1. 8.00 - 8.45 val.
 2. 8.55 - 9.40 val.
 3. 9.50 - 10.35 val.
 4. 10.55 - 11.40 val.
 5. 12.00 - 12.45 val.
 6. 12.55 - 13.40 val.
 7. 13.50 - 14.35 val.
 8. 14.45 - 15.30 val.

Mokslo metų trukmė

Mokslo metų ir ugdymo procesas pradedamas 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

KLASĖS  UGDYMO PROCESO PABAIGA  TRUKMĖ SAVAITĖMIS 
 1-4 kl.  2018-05-31  34
 5-8, I-III gimn. kl.  2018-06-15  36
 IV gimn. kl.  2018-05-25  33 

Ugdymo proceso skirstymas

 Gimnazijoje 1-4 kl., 5-8 kl. ir I-II gimn. klasėse ugdymo procesas skirstomas trimestrais (direktoriaus įsakymas 2017-06-26 nr. V-153).

 Trimestras   Prasideda   Baigiasi  Ugdymo dienos 
 1-4 kl.  5-8 kl. ir
I-II gimn. kl.
 I trimestras  2017-09-01   2017-11-30  2017-11-30  60 dienų
 II trimestras  2017-12-01  2018-03-09 2018-03-09  57 dienos
 III trimestras  2018-03-10  2018-05-31  53 dienos
 2018-06-15  64 dienos

 III-IV gimnazijos klasėse  - skirstomas pusmečiais.

 Pusmetis   Prasideda   Baigiasi   Ugdymo dienos
 III gimn. kl.   IV gimn. kl. 
 I pusmetis  2017-09-01   2018-01-31  2018-01-31   96 dienos
 II pusmetis  2018-02-01  2018-06-15  85 dienos
 2018-05-25  70 dienų

Atostogų laikas

 Rudens atostogos   2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
 Žiemos (Kalėdų) atostogos  2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d. 
 Žiemos atostogos  2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
 Pavasario (Velykų) atostogos   2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.
 Vasaros atostogos 1-4 kl.  2018 m.  birželio 1 d. - rugpjūčio 31 d.
 Vasaros atostogos 5-8, I-III gimn. kl.   2018 m.  birželio 16 d. - rugpjūčio 31 d.

Adaptacinis laikotarpis

Mokiniams nustatomas adaptacinis laikotarpis:

 • rugsėjo mėnesį pradedantiesiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (5 kl.);
 • dvi pirmas mokymosi savaites naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams.

Adaptaciniu laikotarpiu:

 • mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami;
 • siekiant padėti mokiniams, į veiklą įtraukiami švietimo pagalbos specialistai.
   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.