Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Dažnai užduodami klausimai

Informacija

Kaip atvažiuoti į "Vyturio" gimnaziją viešuoju transportu?

Gimnazijos adresas - Taikos. pr. 51, Kaunas. Į gimnaziją galima atvažiuoti:

  • Troleibusais nr. 8, 10 (išlipti stotelėje "Birželio 23-sios g.") ir nr. 9, 12, 15, 16 (išlipti stotelėje "Vyturio gimnazija").
  • Autobusais nr. 3, 37, 40 (išlipti stotelėje "Birželio 23-sios g.") ir nr. 17 (išlipti stotelėje "Vyturio gimnazija").

Detalų maršrutą galite pažiūrėti http://www.maps.lt/map/


Kokie dokumentai reikalingi stojant į gimnaziją?

Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gimnazijos direktoriui pateikia:

1.    prašymą (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–16 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);
2.    teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
3.    mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
4.    pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą;
5.    kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus.


Kokios yra tėvų apeliavimo teisės?

Kilus neaiškumams dėl bendros tvarkos gimnazijoje, mokinio ir kitų bendruomenės narių bendravimo, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į klasės vadovą,  po to (jeigu reikia) į direktoriaus  pavaduotoją ir (ar) gimnazijos direktorę (tai galima padaryti ir per elektroninį dienyną).

Kilus neaiškumams ar ginčui dėl vertinimo objektyvumo, tėvai (globėjai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į dalyko mokytoją, po to (jeigu reikia) į direktoriaus pavaduotoją ir (ar) gimnazijos direktorę (tai galima padaryti ir per elektroninį  dienyną). Esant būtinumui direktorė sudaro komisiją situacijai įvertinti.

Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją gimnazijos direktorei raštu. Tėvų apeliacija registruojama raštinėje. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.