Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

 • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
 • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
 • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Biblioteka - informacijos centras

Informacija

Bibliotekos elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Bibliotekos - informacijos centro misija 

Teikti informaciją ir idėjas, kurios yra svarbios sėkmingai veiklai šių dienų vis labiau į žinias ir informaciją orientuotoje visuomenėje, vykdyti informacines ir edukacines funkcijas, suteikti moksleiviams visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžius, padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, mokyti kokybiškai mokytis ir pritaikyti turimas žinias.

Pagrindiniai gimnazijos bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

 • Aktyvus dalyvavimas modernėjančiame (kintančiame) mokymo / mokymosi procese;
 • Fondo komplektavimas pagal ugdymo programas;
 • Visapusiškas fondo atskleidimas vartotojams;
 • Bibliotekos teikiamų paslaugų nuolatinis plėtimas ir tobulinimas.

Gimnazijos bibliotekoje - informaciniame centre dirba bibliotekininkė ir bibliotekos vedėja, baigusi VU KHF bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę.

skait2
fondas2
fondas1
skait1
bib2
bib4
bib5
bib3
1/8 
start stop bwd fwd

Knygų fondas – per 20 tūkst. egzempliorių knygų ir 32000 vadovėlių. Knygų fondas komplektuojamas, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius, teikiama pagalba mokytojams, sudarant ir įgyvendinant ugdymo planus, keliant kvalifikaciją. Informuojama apie profesijas, aukštąsias mokyklas, ugdomi mokinių ir mokytojų informaciniai gebėjimai, mokoma ieškoti informacijos, analizuoti, vertinti informaciją bei jos šaltinius, naudotis informacinėmis technologijomis. Biblioteka praturtinama mokytojų, knygų autorių, rėmėjų, mokinių dovanotomis knygomis.

Bibliotekoje – informacijos centre galima:

 • naudojantis atvirais bibliotekos fondais, rinktis knygas,
 • naudotis enciklopedijomis, žodynais, CD, DVD, informacinėmis knygomis,
 • susipažinti su naujų knygų parodomis,
 • rengti savo darbų parodas,
 • lankyti įvairias parodas ir renginius,
 • ieškoti informacijos internete,
 • skaityti šiuos periodinius  leidinius: "Kauno diena", "Dialogas", "Žaliasis pasaulis", "Gimtoji kalba", "Žalioji Lietuva", "Ateitis", "Katalikų pasaulis".

Biblioteka dalyvavo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų  bibliotekų modernizavimas“. Projekte  laimėtas finansavimas 250000 Lt sumai, už kurią 2010 m.  įsigyta informacinių kompiuterinių technologijų, atnaujinti bibliotekos ir skaityklos-informacinio centro baldai.  Nuo 2011 m. pradėta dirbti su MOBIS (mokyklų bibliotekų informacijos sistema),  rekataloguojamas  senas bibliotekos fondas. Biblioteka naudojasi 511 moksleivių, 82 mokytojai. Per metus bibliotekoje apsilanko 11 000 lankytojų, jiems išduodama 6559 egz. knygų. Bibliotekoje – informacijos centre yra 9 kompiuteriai mokiniams, multimedijos projektorius, kopijavimo aparatas.

Mokiniai naudojasi interneto tinklo resursais, spausdinimo,  vaizdo, garso aparatūra, rengia kūrybinius darbus, projektus, ruošiasi pamokoms ir popamokinei veiklai. Bibliotekoje – informaciniame centre ruošiamos parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti, rašytojų, žymių žmonių jubiliejams, teminės ir personalinės parodos. Bendradarbiaujame su mokytojais dalykininkais, rengiame integruotus projektus, susitikimus su  leidyklų darbuotojais, įdomiais žmonėmis, organizuojame literatūrines savaites, kalbų dienas, konkursus, vyksta olimpiados, parodų pristatymai. Bendradarbiaujame su kitomis mokyklų bibliotekomis.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.