Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Skirkite 2% GMP gimnazijai

Informacija

2procentai-1024x621Gerbiami mokinių tėveliai, gimnazijos darbuotojai, gimnazijos rėmėjai ir bičiuliai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad, pasinaudodami 2 proc. paramos lėšų galimybe, skiriate paramą gimnazijai, kurioje mokosi Jūsų vaikai.

Už 2016 metus gauta lėšų 7243 EUR. Lėšos buvo panaudotos mokinių ugdymo (-si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui, kompiuterių, vaizdo projektorių klasėse pirkimui. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines ir poilsio aplinkas, stiprinant gimnazijos materialinę bazę. 2018 metais įsigytume išmaniąją 3D erdvinio vaizdo klasę su įvairių dalykų mokomosiomis programomis ir interaktyvią lentą pradinio ugdymo programos mokiniams.

Iki 2018 m. gegužės 2 d. prašome Jūsų skirti gimnazijai 2 proc. paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Skyrimo tvarka išlieka ta pati:
Naudodamiesi Elektroninio deklaravimo sistema http://deklaravimas.vmi.lt/ užpildykite formą FR0512. Gimnazijos kodas – 190136887

Kad 2 proc. pasiektų gimnaziją pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą Jūs privalote pateikti savo metinę pajamų mokesčių deklaraciją (Forma GPM 308).
Prašymai priimami iki 2018 metų gegužės 2 d.


Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktorė Aleksandra Bancevičienė

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.