Skirkite 2% GMP

Pasinaudokite teise paskirti 2% sumokėto GMP Kauno "Vyturio" gimnazijai. Paramos gavėjo kodas 190136887.

Daugiau informacijos straipsnyje >>

   
   

Priėmimas 2018

Prašymus dėl priėmimo 2018–2019 m. m. į visas klases galima teikti:

  • nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt
  • gimnazijoje elektroniniu būdu, padedant gimnazijos darbuotojui, atsakingam už mokinių priėmimą;
  • gimnazijoje pildant popierinę prašymo formą.

Mokiniai priimami iš visos Kauno miesto savivaldybės teritorijos. 
Raštinės darbo laikas I-V nuo 8 val. iki 16 val., tel.(837) 332572

   

Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Konferencija “Kurk – piešk, skaityk, rašyk, kalbėk!”

Informacija
Saulėtą balandžio 20 dienos popietę Kauno “Vyturio” gimnazija gyveno kūrybinių ieškojimų ir atradimų, įdomių asmenybių, beribės fantazijos ir geranoriško bendradarbiavimo nuotaikomis. Čia vyko respublikinė dailės ir kitų mokomųjų dalykų mokytojų konferencija “Kurk – piešk, skaityk, rašyk, kalbėk!”. Konferencijos tikslas – skleisti sėkmingos pedagoginės praktikos pavyzdžius, ugdant mokinių  kūrybines, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir bendradarbiavimo  kompetencijas dailės ir kitų mokomųjų dalykų pamokose. 
konfer1 20180420
Plenariniame posėdyje lektorės Žydrė Jankevičienė (UPC metodininkė) ir Irena Staknienė (dailės mokytoja ekspertė, UPC metodininkė) mokytojams pateikė  daug aktualios informacijos apie meninio ugdymo aktualijas, perspektyvas, supažindino su skaitymo, rašymo, kalbinių gebėjimų ugdymo teoriniais ir gerosios praktikos pavyzdžiais, patirtimi ir taikymo būdais dailės ir kitų mokomųjų dalykų pamokose. Konferencijos metu ne tik dailės, bet ir kitų dalykų mokytojai turėjo puikią galimybę dalytis gerąja profesine patirtimi, stiprinti tarpdalykinį bendradarbiavimą ir integraciją, susipažinti su skaitymo, rašymo, kalbinių gebėjimų ugdymo gerosios praktikos pavyzdžiais, patirtimi ir taikymo būdais dailės ir kitų mokomųjų dalykų pamokose, diskutuoti, mokytis vieni iš kitų, dalyvauti kūrybinėse dailininkės iliustratorės Sigutės Ach kūrybinėse dirbtuvėse ir patirti tikrąjį kūrybos džiaugsmą.
konfer2 20180420
 Džiugu, kad  konferencija sulaukė didelio susidomėjimo ir mokytojai dalyvavo itin aktyviai.  Buvo paruošti ir eksponuoti  34 stendiniai pranešimai, darbo grupėse perskaityti 22 pranešimai. Mokytojai gerąja patirtimi dalintis atvyko ne tik iš Kauno, bet ir iš Vilniaus, Klaipėdos, Rokiškio, Ventos.
 
Ši konferencija - puikus praktikos pavyzdys, dar kartą  patvirtinantis mūsų klasiko Vydūno žodžius, kad  “Niekuomet žmogus nebūna toks gražus, koks jis būna kurdamas”.
 
Informaciją pateikė dailės - technologijų MG pirmininkė Jurgita Stravinskienė
   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

ES paramos projektas  

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2018 m.