Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Gyva istorijos pamoka bibliotekoje

Gyva istorijos pamoka bibliotekoje

Gimnazijos bibliotekininkės pakvietė IIg gimn. klasės mokinius į susitikimą su penkių knygų autoriumi, vienu pirmųjų atkurtos Lietuvos kariuomenės savanorių, Lietuvos kariuomenės viršila, Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro snaiperių rengimo ekspertu Ernestu Kuckailiu. Apsivilkęs partizaniška uniforma, su ginklu ant peties ir nešinas dviem paskutinėmis savo knygomis, jis pasirodė, lyg atgijęs anų laikų paveikslas, ir ėmė pasakoti kaip, leidyklos paskatintas, pradėjo rašyti pirmąją knygą. „Dokumentikos nemėgstu. Kai istoriją pasakoju, man norisi įdėti jausmo”.
„Paskutinės knygos („Partizanų žiedas“) jau niekas neragino rašyti. Artėjant 1949 metų deklaracijos pasirašymo sukakčiai, panorau aprašyti to meto įvykius, bet nesiekiau tiksliai jų atkurti, labiau norėjosi atskleisti partizaninį karą per žmonių išgyvenimus ir kartais paprastus buitinius dalykus, kario žvilgsniu pažiūrėti į tautos pasipriešinimo kovą“.

Svečio pasakojimas nukėlė į 1948-uosius metus ir kartu su Tauro apygardos vadu Faustu bei Pietų srities atstovu Vanagu mes keliavome į Žemaitiją, partizanų vadų susitikimą, kurio metu gimė 1949 metų Lietuvos laisvės kovos sąjūdis ir garsioji sąjūdžio deklaracija. Kartu su partizanais keliavome dešimtis ir šimtus kilometrų, pakeliui pakeldami be galo sunkias sąlygas, pavojus, netgi kitų partizanų nepasitikėjimą ir išbandymus.

Gyvai interpretuojama istorija susilaukė didelio gimnazistų dėmesio ir net paskatino patirtus įspūdžius žodžiais ir vaizdu išguldyti popieriaus lape. Štai Aistės impresija:

„Kaip ir eilės, kaip ir mintys“

Skvarbių akių lietuvis kareivis
Maloniai nusišypso ir, kvėptelėjęs
oro,
Ima pasakoti
Apie įvykius, kuriuose nedalyvavo,
Bet patsai išgyveno.
Užliejo prisiminimų bangos
Ir jis pasinėrė:
Šalta žiema,
Karas,
Partizanų sunkus kelias,
Sunki dalia…
Ir viskas vardan jos,
Laisvos Lietuvos!
Nepasitikėk nė vienu
Ir nelaidyk žvilgsnių tuščių!
Kiekvienas judesys –
Gimtinės ilgesys.
Tavo veidas jaunas, bet siela sena.
Elgiesi pakankamai brandžiai.
Prisijunk prie mūsų –
Laisvės kovotojų.
Prižadėk, kad nebijosi
Ir kad nepasiduosi.
Tamsi naktis,
Gūdi tyla ir amžina baimė.
Akyse stovi karo vaizdai.
Prie širdies glaudi
Lietuvos trispalvę ir šeimos nuotrauką.
Nors dabar tau ir skauda,
Ateity laikys tave didvyriu.
Iškęsk šį skausmą,
Prašau,
Vardan mūsų
Brangios Lietuvos…

Aistės piešinys ir renginio akimirkos:

Informaciją pateikė bibliotekos vedėja Onutė Kazakevičienė