Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Nuotolinio mokymo patirtis. Gavėnios rekolekcijos gimnazijos mokytojams

Nuotolinio mokymo patirtis. Gavėnios rekolekcijos gimnazijos mokytojams

Tradiciškai „vyturiečiai“ kiekvienais metais parapijos bažnyčioje organizuodavo mokytojams ir mokiniams gavėnios rekolekcijas: jaunesniems moksleiviams – kryžiaus kelio procesiją, susitaikymo pamaldas vyresniems gimnazijos mokiniams. Nors šiuo metu yra apribotas tiesioginis bendravimas, tačiau neužvertos širdys bendrai maldai.

Didžiojo ketvirtadienio popietę gimnazijos mokytojai praleido susitikdami nuotoliniu būdu visų bendrystei – gavėnios rekolekcijoms. Šį kartą bendravome su gimnazijos kapelionu kun. Renaldu Šumbrauskiu ir tikybos mokytoja s. Liucija Grybaite FMA. Kapelionas kvietė kartu pamąstyti, kaip šis laikas keičia mūsų širdis, santykį su Dievu ir su artimaisiais. Katechezėje priminė Didžiojo Tridienio liturgijos tradicijas ir jų ypatingą reikšmę, kvietė nuotoliniu būdu stebėti liturgines apeigas Tridienio metu, nepamiršti maldų šeimose bei viltyje ir ramybėje laukti Viešpaties prisikėlimo.

S.Liucija Grybaitė pasidžiaugė ir pasidalino patirtimi, kad atsiradusi kitokia bendravimo forma karantino metu leidžia mokiniams būti daug atviresniems su mokytojais. Gimnazistai drąsiau laiškuose dalinasi asmenine patirtimi, kelia tikėjimo bei egzistencinius klausimus, kurių nedrįsdavo užduoti mokytojams mokykloje. Nuoširdus mokytojų ir mokinių bendravimas rodo augantį tarpusavio pasitikėjimą bei mokinių troškimą ne tik įgyti žinių, bet ir siekį pažinti save nepamirštant krikščioniškųjų dvasinių vertybių.

„Mylėkite vienas kitą dar labiau, nors ir žmogiškai, ribotai, tačiau visad likite atsigręžę į besąlyginę Kristaus meilę, ją priimkite ir ja dalinkitės su kitais. Nors daug dalykų uždrausta dėl mūsų pačių saugumo, tačiau niekas negali uždrausti mylėti vienam kito“, – palinkėjo s. Liucija.

Palaiminto Didžiojo Tridienio ir viltingo Viešpaties prisikėlimo, „Vyturio“ bendruomene!

Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė