Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Erasmus+ mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Portugalijoje

Erasmus+ mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai Portugalijoje

Kovo 4 – 11 dienomis Kauno „Vyturio“ gimnazijos komanda vyko į tarptautinius kvalifikacijos kursus „EUROPEANS SHARING VIEWS – Making sense of the world through Multimedia“ Portugalijoje. Mokymuose apie medijų taikymą mokinių ugdyme dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ina Petkevičienė ir anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė.

Intensyvių mokymų programą pradėjome nuo teorinių žinių apie filmų kūrimą bei susipažindami su profesionaliomis IKT programomis, skirtomis filmų montavimui, įgarsinimui bei filmavimui. Mokymuose dalyvavo 14 mokytojų iš 8 Europos valstybių. Visą savaitę dalyviai dirbo tarptautinėse komandose, sudarytose iš skirtingų šalių mokytojų. Komandos gavo vienodą užduotį – sukurti filmą apie vandens svarbą mūsų gyvenime. Rinkti medžiagą, ieškoti tinkamų vietų filmavimui, kurti siužetą anglų kalba buvo nemažas iššūkis, kaip ir darbas daugiakultūrėje aplinkoje. Siekdami kuo glaudesnio dalyvių bendradarbiavimo bei skirtingų kultūrų pažinimo, kursų organizatoriai kiekvieną dieną pradėdavo nuo komandą telkiančių veiklų, žaidimų bei pristatymų. Visų mokymų metu auditorijoje neužsibūdavome, nes pasirinktos aktyvios veiklos formos skatino nuolatos pakilti nuo darbo stalo. Kursų vadovai sudarė puikias galimybes pažinti Lisaboną bei jos apylinkes, organizavo edukacines išvykas, derindami jas su filmų kūrimo praktika. Savaitės pabaigoje 4 komandos pristatė savo darbo rezultatą – sukurtus filmus apie ekologiją ir vandens reikšmę mūsų planetai. Filmus sumontuoti padėjo profesionalūs techniniai konsultantai. Idėjomis apie vandens svarbą kasdieniniame portugalų gyvenime pasidalino ir Almados savivaldybės atstovai. Apie praktinį filmų kūrimo pritaikymą ugdymo procese konsultavo Lisabonos švietimo departamento atstovė Elsa Mendes, koordinuojanti kino kūrybos integravimą į ugdymo planus.

Iš inovatyvių mokymų grįžome pasisėmusios idėjų ir jų įgyvendinimo būdų. Pritaikydamos sėkmingą kolegų iš Portugalijos patirtį, nuo kitų mokslo metų Kauno „Vyturio“ gimnazijoje siūlysime naują pasirenkamąjį dalyką – filmų kūrimą. Su kursų organizatoriais bendradarbiausime ir tolimesnėse projektinėse veiklose. O sukurti filmai bus panaudojami kaip vaizdinė priemonė pamokų metu.
Visos projekto veiklos finansuojamos programos Erasmus+ lėšomis.

Projekto koordinatorė Daiva Visockienė

Tarptautinių mokytojų komandų sukurti filmai  – The Great Films of this Europeans Sharing Views Edition 2019:

BLUE team https://youtu.be/ymg6UasUwPY

GREEN Team https://youtu.be/CHE9FSWsLkE

ORANGE Team https://youtu.be/22QLWAigIoQ

YELLOW Team https://youtu.be/obb6RFAPzy0