Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Darbo stebėsenos praktika Jules Verne licėjuje Prancūzijoje

Darbo stebėsenos praktika Jules Verne licėjuje Prancūzijoje

Lapkričio pabaigoje Kauno „Vyturio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojos turėjo unikalią galimybę dalyvauti darbo stebėsenos praktikoje Lycée Jules Verne Prancūzijoje. Stebėsenos šalimi pasirinkta Prancūzija, viena iš ES šalių steigėjų, turinti didelę patirtį bei autoritetą Europos švietimo bendrijoje. Erasmus + darbuotojų mobilumo programos mokymosi tikslais stažuotėje dalyvavo trys anglų kalbos mokytojos D.Visockienė, V.Varžgalienė, V.Paulauskienė. Kauno „ Vyturio“ gimnazijos partneris, Jules Verne licėjus, įsikūręs viename iš Paryžiaus rajonų Limours-en-Hurepoix. Mūsų mokytojos visą savaitę dalyvavo kasdieniniame licėjaus gyvenime ir stebėjo užsienio kalbų, informacinių technologijų ir integruotas pamokas.

Licėjų lanko virš 1000 mokinių, kilusių iš gilias tradicijas bei ekonominį stabilumą turinčių prancūzų šeimų, gyvenančių istoriniame Versalio mieste bei jo rajonuose. Tačiau jokio išskirtinio elgesio ar mokytojų pataikavimo vaikams nėra. Licėjuje vyrauja draugiška, neformali mokinių bei mokytojų bendravimo kultūra, didelis dėmesys yra skiriamas bendradarbiavimui su šeimomis, siekiant užtikrinti mokinių saugumą bei užimtumą. Pamokos prasideda pagal individualų tvarkaraštį 8-9 valandą ryto ir baigiasi 17 val. vakare. Mokiniai turi vienos valandos pietų pertrauką. Pamokos trukmė taip pat viena valanda. Tarp pamokų pertraukų nėra – tik kelios minutės pereiti iš vieno kabineto į kitą. Visą dieną vaikai praleidžia licėjuje, kol tėvai grįžta iš darbo – taip nestabilius protestų laikus išgyvenančioje Prancūzijoje užtikrinamas vaikų saugumas. Prie įėjimo į licėjų – metalo patikros detektoriai, pati mokykla rakinama. Tačiau mokiniai mielai leidžia laiką mokykloje, nes joje gausu neformalių erdvių: žaidimų, poilsio zonų, patraukli biblioteka, skaitykla, poilsio kambariai ir net maža ligoninė pasijautusiems blogiau. Trečiadienis – diena be pamokų, skirta būrelių lankymui licėjuje. Kai kurie mokiniai turi pasirinkę papildomus kursus žinių gilinimui ir juos lanko šeštadienio rytais.

Lycée Jules Verne lankančių mokinių amžius nuo 15 iki 18 metų. Pabaigę šį licėjų mokiniai įgyja Bakalaureato diplomą, planuoja tęsti mokslus universitetuose. Licėjus išsiskiria jame dėstomais CLIL dalykais, tokiais kaip anglų kalba dėstoma geografija, istorija, sustiprintas anglų kalbos kursas stojantiems į Cambridge University. Teko ne tik stebėti pamokas, bet ir išbandyti mokytojų darbą dėstant anglų kalbą prancūzų vaikams, kurie buvo labai drausmingi, nuoširdūs, aktyvūs ir atviri. Stebėtos pamokos buvo kasdieniškos ir paprastos, mokytojai nejaučia jokios įtampos esant svečiui iš užsienio ir noriai dalijasi savo patirtimi bei ištekliais. Vyrauja klasikinis paskaitos metodas, pamokose ypač daug rašoma, didelis dėmesys skiriamas rašto kultūrai. Įsitikinome, jog iš tikrųjų Prancūzijos mokyklose mokiniai pamokose nenaudoja mobiliųjų telefonų, nefotografuoja mokytojos užrašų nuo lentos, viską sąžiningai konspektuoja, taip lavindami tiek savo atmintį, tiek rašymo įgūdžius. Nenustebino ir klasėse esantys išmanieji ekranai – pasidžiaugėme, kad keletą tokių turime ir savo gimnazijoje. Informacinių technologijų klasėje kompiuteriai taip pat nenauji, o knygos, iš kurių mes mokome anglų kalbos Kaune – tikrai ne prastesnės. Viena, kuo tikrai prancūzų kolegos gali labai didžiuotis, tai išskirtinė visuomenės pagarba mokytojui.

Bendradarbiavimas su Lycée Jules Verne darbo stebėsenos vizitu nesibaigia. Sausio mėnesį 11 gimnazistų ir 3 mokytojų komanda vyksta į Prancūzija su Erasmus+ klasių mainų projektu „ 1812“ tyrinėti istorinio Napoleono laikų paveldo. Visos projekto veiklos finansuojamos programos Erasmus+ lėšomis.

Anglų kalbos mokytoja ir tarptautinių projektų koordinatorė Daiva Visockienė

Daugiau skaitykite Kauno miesto svetainėje