Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

ERASMUS+ tarptautinis projektas gimnazijoje mokytojams

ERASMUS+ tarptautinis projektas gimnazijoje mokytojams

2018-2019 mokslo metus gimnazija pradės įgyvendindama naują Erasmus+ mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektą „Mokymą(si) aktyvinančių ir atvirųjų švietimo išteklių taikymas ugdymo(si) kokybei gerinti“.

Projekto metu mokytojai ne tik vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus pasirinktose Europos šalyse, bet ir išbandys naują Erasmus+ programos sritį – darbo stebėsenos vizitus Žiulio Verno licėjuje Paryžiuje.
Projekto tikslai:
1. Pasitelkiant mokymą(si) aktyvinančius metodus siekti kiekvieno besimokančiojo lūkesčius, poreikius ir galimybes atitinkančios nuolatinės ugdymo(si) pažangos, atliepiant šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę.
2. Taikyti atvirus švietimo išteklius, parengtus remiantis tarptautine patirtimi savo profesinėje praktikoje, derinant su specialioms besimokančiųjų reikmėmis bei atnaujinant ir palaikant profesinius gebėjimus.
3. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo: ugdyti modernios lyderystės kompetencijas, skatinant nuolatinę mokytojų saviugdą.

Projektu siekiama praplėsti mokymosi galimybes, skatinant mokymąsi bendradarbiaujant netradicinėse bei virtualiose aplinkose, ugdant tokius įgūdžius, kaip kūrybiškumas, kritinis mąstymas, planavimas, problemų sprendimas. Įgyvendinus projektą, siekiami pokyčiai realiai įtakos gimnaziją kaip besimokančią organizaciją bei bus sukurta atvirų švietimo išteklių prieiga – aktyvių metodų elektroninis bankas.

Projekto koordinatorė
Anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė