Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

„Boskadienio“ šventė

„Boskadienio“ šventė

Sausio 31 dieną gimnazija tradiciškai minėjo Šv. Kun. Jono Bosko, gimnazijos globėjo, dieną. „Boskadienis“ organizuojamas siekiant įprasminti Šv. Kun. Jono Bosko salezietišką dvasingumą per krikščionišką, sportinį, muzikinį ugdymą, profesinį mokinių veiklinimą. Kasmet ši netradicinio ugdymo diena moksleivius stebina ir įtraukia į įvarius renginius ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų.

Šiais metais Šv. Jono Bosko diena buvo pradėta švęsti rytmetine malda su gimnazijos kapelionu kun. Renaldu Šumbrauskiu ir gimnazijos mokytojais. Tikybos kabinete pakabintas ir pašventintas Šv. Jono Bosko paveikslas. Bendroje maldoje mokytojai prašė Šventojo užtarimo ir globos visai gimnazijos bendruomenei.

Šurmuliuojantys mokiniai „Boskadienio“ šventę pradėjo šlovinimo rytmečiu salėje. Malda ir giesme pagerbę Šv. Joną Bosko, mokiniai su mokytojais dalyvavo jiems skirtose veiklose.

Patys mažiausi dirbo kūrybinėse dirbtuvėlėse, spalvino Šv. Jono Bosko paveikslėlius, piešė atkartodami šventojo kunigo gyvenimo akimirkas ir ruošė šventajam sveikinimus. Penktų klasių mokiniai išvyko į Kauno smėlio areną „Rio“. Ten patyrė daug džiugių akimirkų sportuodami, žaisdami žaidimus.

Vieni šeštokai dalijosi gerumu, gailestingumu šunų prieglaudoje „Lesė“, kiti domėjosi muzikos instrumentais M. ir K. Petrauskų muziejuje, keleto klasių mokiniai buvo nuvykę į Trakuose esantį alpakų ūkį ir Vilniaus iliuzijų kambarį. Aštuntokai dalyvavo kino edukacijos projekte „Mokausi iš kino“ – peržiūrėjo ir aptarė filmą „Tumo kodeksas“, pažintį su Juozu Tumu Vaižgantu tęsė Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje apžiūrėdami parodą „Autografuotos knygos: Vaižganto ir Vaižgantui“.

Džiaugiamės ir dėkojame „Boskadienio“ svečiams. Pradinių klasių mokinius aplankė kun. Liutaras Vėliniškis, kuris pradinukams pasakojo apie Šventojo gyvenimą, dalinosi savo, kaip kunigo, pašaukimu ir darbais. Septintokai kartu su Kauno Arkivyskupijos šeimos centro savanoriais dalyvavo programoje „Pažink save“. Devintokams vyko lytiškumo ugdymo programa „Esi vertas daugiau“, kurią vedė Kauno Arkivyskupijos jaunimo centro savanoriai. Gimnazijoje svečiavosi kun. Algirdas Akelaitis, VDU teologijos fakulteto dėstytojas. Jis kalbėjosi su II gimn. klasės mokiniais apie Šventojo Rašto skaitymą, liudijo savo kelią į pašaukimą kunigystėn. III-IV klasių gimnazistai aplankė Kauno kunigų seminariją, kurioje su seminarijos rektoriumi kun. teol. dr. Ramūnu Norkumi diskutavo pašaukimo gyvenimui klausimais.
Šv. Jonas Bosko jaunuoliams sakė: „Jūs turite pamėgti gražius ir gerus dalykus“.

Džiaugiamės, kad „Boskadienio“ veiklos buvo gražios ir prasmingos, palietė kiekvieno vaiko širdį.

Apie gimnazijoje vykusį „Boskadienį“ skaitykite Kauno Arkivyskupijos svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Burneikienė,
tikybos mokytoja Virginija Petrulienė