Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Ateitininkų susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi

Ateitininkų susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi

Lapkričio 17-sios vakaras Kauno krašto ateitininkams buvo ypatingas. Kauno arkivyskupijoje įvyko susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi, SJ. Susitikime dalyvavo gimnazijos Jono Pauliaus II kuopos globėjos V. Petrulienė ir E. Butkutė Tamulienė bei JAS narys J. Petrulis. Su Jo Eminencija taip pat bendravo ateitininkų dvasios tėvas kun. N. Pipiras, AF pirmininkas, studentų bei sendraugių korporacijų atstovai, Kauno krašto valdybos atstovai, Kauno miesto JAS, MAS nariai ir kuopų globėjos. Ateitininkai pasveikino Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių, kuriam buvo suteiktas kardinolo titulas.

Dalyvavęs susitikime jaunimas pasidalino savo džiaugsmingais rūpesčiais, kaip ruošiasi minėti 110-ąsias ateitininkų orgnizacijos įkūrimo metines. Atsižvelgdamas į tai, Seimas nutarė 2020-uosius paskelbti Ateitininkų metais. Šia ypatinga organizacijai proga ateinančiais metais planuojami renginiai, į kuriuos buvo pakviestas ir kardinolas. Kalbėdamas Jo Eminencija pabrėžė, kad ateitininkų veikla Lietuvoje yra labai svarbi ugdant jaunimą krikščioniškų vertybių pagrindu bei akcentavo ypatingą ateitininkų istorinį indėlį, atkuriant bei puoselėjant Lietuvos laisvę, nepriklausomybę, išsaugant lietuvybę.

Tikybos mokytoja Virginija Petrulienė