Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Ateitininkų minėjimas „Uždek Vėlinių žvakelę“

Ateitininkų minėjimas „Uždek Vėlinių žvakelę“

Tamsoje sukirbėjo kažkas –
paukštis, turbūt susivėlinęs.
Ar graudulys. Gal Dievo dvasia ar vėlė su visais atskubėjus į Vėlines.
Justinas Marcinkevičius

Petrašiūnų kapinėse, kur amžino poilsio atgulė įžymūs žmonės, trečiadienį (spalio 23 d.) aplankėme mirusius ateitininkus. Vaikų giesmės švelniai įsiliejo į spalvingą rudenį, o žvakių liepsnelės priminė, jog dvasingumo paieškos nėra beprasmiškos. Mūsų vyturiukai giedojo, skaitė eiles, lankė kapus su Kauno miesto ateitininkais. Prisiminėme Jadvygos ir Adolfo Damušių, B. Brazdžionio, S. Nėries ir kitų mirusiųjų gyvenimą.

Artėjant mirusiųjų pagerbimo šventei, kapinėse šurmulio nedaug: vienur kitur šmėžuoja kapavietes tvarkančių moterų siluetai, kažkur aukštai medžiuose čirškauja paukščiai. Tačiau per Vėlines ir Visų Šventųjų dieną pušyne įrengtų kapinių takeliai bus, kaip ir kasmet, pilni žmonių – lėtai vaikštinėjančių, besidairančių į antkapių užrašus. Juose atrandame istoriją: Nepriklausomybės metais į Petrašiūnų panteoną iš Vakarų emigracijos ir tremties Rytuose parvežti bei perlaidoti garsių lietuvių palaikai.

Lankyti žymius ateitininkus po Petrašiūnų panteoną pradėjome nuo poeto Bernardo Brazdžionio kapavietės. Miręs Los Andžele, bet amžinojo poilsio atgulęs Lietuvoje, poetas minimas kaip laisvės šauklys. Su Vyčio Nemunėlio eilėraščiais vaikai augo ir sovietinėje Lietuvoje, ir to meto emigracijoje, ir tremtyje Sibire. O klausantis įrašo, kuriame Vytautas Kernagis dainuoja B. Brazdžionio eiles „Šaukiu aš tautą“, atmintyje atsikuria jaudulį keliantys vaizdai: minios žmonių Sąjūdžio mitinguose, palaimingi veidai ir virš jų galvų plevenančios pirmosios trispalvės, stulbinanti ramybė, broliška vienybė ir tikėjimas.

Linkime šios mokyklos ateitininkams ir visai bendruomenei Meilės, Vilties ir Tikėjimo.

Jono Pauliaus II ateitininkų kuopos vadovės Virginija Petrulienė ir Eligija Butkutė-Tamulienė