Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Ateitininkai Adolfo Ramanausko – Vanago laidotuvėse

Ateitininkai Adolfo Ramanausko – Vanago laidotuvėse

Saulėtą spalio šeštadienį Kauno krašto ateitininkų kuopų atstovai vyko į Vilnių atiduoti pagarbą ir atsisveikinti su Lietuvos partizanu, Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadu Adolfu Ramanausku – Vanagu.
Minios žmonių, o ypač daug jaunimo užplūdo Katedros aikštę ir Šv. Mišiose dėkojo Dievui už partizano kovas ir pasiaukojimą dėl Lietuvos laisvės. Ilgoje procesijoje Lietuvos karinių pajėgų vadas palydėtas į Antakalnio kapines, kur atgulė amžinojo poilsio. Ateitininkai, pagerbdami ir padėkodami šalies didvyriui, ant kapo padėjo gėlių, uždegė žvakutę ir malda palydėjo žuvusį partizaną. Iškilmingose valstybinėse laidotuvėse dalyvavo ir keli Jono Pauliaus II kuopos ateitininkai iš III a gimnazinės klasės.
Grįždami į namus ateitininkai dalinosi įspūdžiais apie partizano A.Ramanausko-Vanago laidotuves ir džiaugėsi turėję garbės bei galimybę dalyvauti gyvoje istorijos pamokoje.

Ateitininkų kuopos globėja, tikybos mokytoja V. Petrulienė

A.Ramanausko-Vanago laidotuvės