Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

„Antro žingsnio“ pamokos 1c ir 3c klasės mokiniams

„Antro žingsnio“ pamokos 1c ir 3c klasės mokiniams

1c ir 3c klasės mokiniai dalyvauja prevencinėje „Antro žingsnio“ programoje. Programos tikslas – mažinti mokinių agresyvų elgesį, mokyti pažinti savo jausmus, gebėti spręsti konfliktus, pagalvoti apie pasekmes, ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius. Pastebėjome, kad mokiniai, kurie turi stiprius socialinius įgūdžius, sėkmingiau bendrauja, labiau įsitraukia į mokymąsi. Šios programos planas padeda ugdyti mokinių socialinę kompetenciją, mokant socialinių emocinių įgūdžių, kurie bus naudingi ir tolimesniame gyvenime. Mokiniams ugdoma empatija, jos įgūdžiai, supažindinama su impulsų valdymo ir problemų sprendimo būdais, mokoma valdyti pyktį, aptariami nusiraminimo būdai, kūno kalba. Gautomis žiniomis ir išmoktais gebėjimais mokiniai skatinami naudotis pamokose.

Pradinių klasių mokytojos Laimutė Kučinskienė, Rita Sadauskienė